Leadership

FIA Founding Members

Sunil Shah, Onkar Sangha

2018 FIA Executive Team

President: Neil Khot

Executive Vice President: Ninad Daftari, Hitesh Gandhi

Vice President: Ali Khan, Gurmeet Singh Dhalwan, Payal Shah, Jatinder Singh Bedi

Secretary: Abir Maru

Joint Secretary: Harsh Shah

Treasurer: Aishwarya Sharma

2017 FIA Board of Directors

Geetanjali Maru, Nirav Shah, Ila Chowdhary, Dr. Kamal Patel, Hansal Patel, Dharmesh Gandhi, Chetan Patel, Kishor Bhanji, Saurin Thakkar, Ashokkumar Punjabi, Jagmeet Singh

Past Presidents: Sunil Shah, Onkar Sangha, Rita Singh, Dhitu Bhagwakar, Mukesh Shah.